Índex del post

Test d'alta fiabilitat per a la detecció de coronavirus a superfícies

En aquests temps que inciten a canvis i de vegades fins i tot a la reinvenció, Sinergies i Genosalut, dues empreses mallorquines amb seu a Palma, hem establert un acord de col·laboració. La unió ha estat possible gràcies a la plataforma impulsada per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) del Govern de les Illes Balears. Aquesta plataforma es va crear amb lobjectiu de reunir empreses de les Illes Balears capaces de proporcionar solucions, productes i serveis pràctics per fer front a les noves necessitats i els nous problemes sorgits arran de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV2.

Oferim un test, que es realitza segons el procediment PCR, per detectar restes del virus a (gairebé) tot tipus superfícies en edificis, locals, espais exteriors i mitjans de transport.
El test PCR té la fiabilitat més elevada de tots aquells oferts per a la detecció del virus SARS-CoV2. Els seus resultats no són immediats, ja que la mostra ha de ser processada en un laboratori biotecnològic.

Per què l'anàlisi de superfícies és tan important?

La pandèmia de COVID-19 ha tingut una rapidíssima expansió i, juntament amb la via aèria, les superfícies contaminades (fomites) representen un vector de transmissió molt important. Per tant, la detecció d’aquestes superfícies constitueix una eina bàsica a l’hora de verificar l’eficàcia de les mesures adoptades per prevenir l’expansió de la malaltia. D’aquesta manera, creiem que el servei que oferim ajudarà a reprendre les activitats industrials, comercials i recreatives dins de l’anomenada “nova normalitat”.

Tabla vida media y tiempo detección del coronavirus SARS-CoV2 en diferentes superficies
De "Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1"

A quines empreses va dirigit el test?

El test va dirigido empresas de todo tipo de sectores. Aquellas que no han cerrado, las que han retomado su actividad hace poco o la retomen en breve o en un futuro durante el período de desescalada. El principal objetivo es certificar la eficacia de los métodos de limpieza y desinfección, para trasladar la imagen de “establecimiento seguro”. Además de garantizar la salud de sus empleados y también la de sus clientes.

Quines superfícies han de ser analitzades?

Es recomana analitzar les zones on hi hagi més afluència de persones o risc de contaminació, segons el tipus dactivitat de lestabliment.
Per exemple, en un supermercat seria convenient analitzar prestatgeries, caixes o taulells. En un petit comerç o una empresa de serveis s’analitzaria la zona de recepció i atenció al públic, lavabos, despatxos o vehicles.

Amb quina freqüència cal analitzar les superfícies?

Segons el perfil de l’establiment, es recomanarà la freqüència més adequada tenint en compte l’afluència d’usuaris i els seus protocols de neteja, i també el moment o la fase de desconfinament en què ens trobem. L’objectiu d’aquesta prova és comprovar i certificar que els espais de lleure i de feina estiguin lliures del virus.

Quin és el protocol que cal seguir?

Després del contacte amb el client, concretem un dia i hora per acudir al seu establiment i prendre les mostres de les superfícies escollides. La mostra es recull mitjançant torunda. Després de la presa de mostra, s’estableixen els passos següents:

● Transport de la torunda al mig que inactiva el virus. Aquest mitjà fa que el virus perdi la capacitat infecciosa, però continua sent detectable.

● Extracció del material genètic i realització de la PCR. Si el virus és present a la mostra, la tècnica ho detectarà de manera específica i n’informarà.

● Lliurament de resultats. Els resultats es notificaran mitjançant informe en format PDF per correu electrònic. El resultat “absència” significarà que els processos de neteja i desinfecció s’estan desenvolupant de manera correcta i adequada.

Quin és el preu del servei?

Ja que les necessitats de cada empresa, pel tipus de servei que presten i per les superfícies a analitzar, són diferents, es prega sol·licitar un pressupost adaptat a cada cas.

Sinergies i Genosalut, una col·laboració al servei de les empreses locals

Sinergies

Sinergies és una empresa especialitzada en la realització d’analítiques, definició de protocols de neteja i autocontrol sobre APPCC, seguretat i higiene, legionel·la i piscines i en la realització d’accions formatives. Presta des del 2004 serveis per millorar la gestió des del punt de vista de la qualitat, el medi ambient, la sostenibilitat i la seguretat alimentària i hídrica.

Genosalut

Genosalut és una empresa de base biotecnològica, creada a Palma el 2012, amb la vocació de fer servir els avenços científics de la genòmica per millorar la qualitat de vida de les persones.

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter

=
Sinergies i Genosalut oferim un test d’alta fiabilitat per a la detecció del coronavirus SARS-CoV2 a superfícies
Articles relacionats

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: