Índex del post

Cribratge genètic del càncer de mama: el seu paper en prevenció i tractament

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent a occident i la principal causa de mort en dones d’entre 40 i 55 anys al nostre país. El nombre augmenta amb una taxa anual de l’1-2%.

Gràcies a la detecció precoç i als importants avenços en el diagnòstic i tractament de la malaltia, el nombre de morts associades al càncer de mama és cada dia menor.

Riesgo genético del cáncer de mama

Càncer de mama: principals factors de risc

● Antecedents familiars de càncer de mama o d’ovari

● Edat avançada

● Menarquia precoç (primera menstruació abans dels 12 anys)

● Menopausa tardana (després dels 50 anys)

● No tenir fills o tenir-los després dels 30 anys

● La teràpia hormonal susitutiva durant la menopausa

● No haver donat el pit

● Consum d’alcohol

● Obesitat

● Manca d’activitat física

● Genètica de la persona

Els factors genètics de risc de càncer de mama inclouen les mutacions als gens BRCA1 i BRCA2, associades a càncer familiar, i en altres gens entre els quals trobem RAD51C, RAD51D, CHEK2, ATM, BRIP1, PALB2, TP53 i CDH1. Recentment, també el gen BARD1 s’ha afegit com a gen de risc moderat de càncer de mama. En la majoria dels casos, els resultats obtinguts de l’anàlisi d’aquests gens permeten fer un assessorament genètic detallat i informatiu i una recomanació específica sobre el procediment clínic.

A Genosalut oferim diferents proves genètiques per valorar el risc de patir càncer de mama: mutació familiar, panell de gens, exoma i genoma.

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter.

=
Cribratge genètic del càncer de mama
Articles relacionats

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: