1. Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta Política de privadesa és:

Genosalut Balear SL
CIF: 616 59 01 65
Domicili: C/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Manacor (Illes Balears)
Adreça de correu electrònic: info@genosalut.com
Web: www.genosalut.com
Telèfon: 616 59 01 65
Inscrita al Registre Mercantil de les Illes Balears, Tom 2491, Llibre , Foli 101, Secció 8, Full PM 69240, I/A 1, amb CIF B57750937, i domicili al C/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Mana.

A Genosalut Balear SL, reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

Aquesta política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

2. Dades personals

Una dada personal, és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, NIF, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les vostres dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Quan visiteu el nostre lloc web, automàticament es recull certa informació sobre vosaltres i la vostra visita, per exemple, l’adreça de protocol d’internet (IP) utilitzada per connectar el dispositiu a internet i altres dades com el tipus i la versió del navegador i les pàgines del nostre lloc que visita.

3. Finalitat, durada i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les finalitats següents:

Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la vostra sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitzeu a través del formulari com informació sobre horaris, condicions per a la presa de mostres, tarifes, resultats, atendre incidències en l’accés a resultats des de la web, o sol·licitud de pressupostos. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la vostra petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar el currículum remès per l’interessat a través del formulari habilitat per a aquest efecte i incloure’l a la base de dades de candidats de l’empresa. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri el procés de selecció i el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.
La base legítima per gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Donar d’alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat a la web que permetrà a l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis per accedir als seus resultats, historial analític, consulta de taules i gràfics per monitoritzar l’evolució dels paràmetres analitzats i podent-li remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la vostra experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base legítima per millorar la vostra experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar els concursos i sorteigs organitzats a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder gestionar la seva participació als diferents sorteigs o concursos organitzats per Genosalut Balear SL, així com la posterior comunicació als guanyadors i la seva publicació a la nostra web. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada a les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a aquest efecte a la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol

moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre l’atenció del servei sol·licitat per millorar l’experiència dels nostres clients dia a dia. Les dades de caràcter personal se suprimiran un cop hagi conclòs l’enquesta, així com el temps raonable per fer millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.
El tractament de les vostres dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i/o serveis. En cas de no existir aquesta relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit a la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar-ne el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

4. Cessió o comunicació de dades personals

Les vostres dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal oa aquelles empreses del grup per a fins administratius i de gestió interna.

Els destinataris de la informació seran aquells prestadors de serveis vinculats al responsable que actuen com a encarregats del tractament. En aquest sentit, el Responsable contracta els serveis de hosting amb un prestador que ofereix les garanties de privadesa adequades i els servidors de les quals s’hagin a la UE.

5. Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està posada al dia i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.

6. Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a Genosalut Balear SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

7. Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament de la informació.

8. Ús de les contrasenyes

Per poder accedir al vostre compte, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada al formulari de registre d’acord amb les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat al registre, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ni permetre’n l’accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, a fi de procedir a cancel·lació immediata.

9. Drets dels interessats

Teniu dret a accedir a les vostres dades ia obtenir confirmació sobre el vostre tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d’aquestes dades revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres a Genosalut Balear SL, C/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Manacor. Email: info@genosalut.com

Dades de contacte del DPO: Genosalut Balear SL. E-mail: info@genosalut.com

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control a www.aepd.es

10. Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a Genosalut Balear SL per bloquejar el compte d’accés dels menors a càrrec seu que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

11. Tractament de cookies

Una galeta és un petit fitxer que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari .

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

12. Canvis en aquesta política

Tots els canvis que fem en el futur en aquesta declaració de privadesa es publicaran al nostre lloc web i també estaran disponibles sota sol·licitud a través dels nostres mitjans de contacte.

Us agraïm que comprovin regularment si s’han produït canvis en aquesta política.