Seqüenciació i anàlisi de l'exoma

Quins tipus d'exomes oferim?

Exoma dirigit a cardiopaties

Exoma dirigit
a atàxies

Exoma dirigit a infertilitat

Actualment estem treballant a l’actualització de la web i disposem de més proves genètiques. Si no trobes el que estàs buscant, contacta’ns a través del nostre formulari o truca’ns al telèfon 616 59 01 65 de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

Seqüenciació de l'exoma i la seva utilitat clínica

La seqüenciació de l’exoma és un mètode de seqüenciació massiva o seqüenciació de nova generació que permet seqüenciar les regions del genoma que codifiquen proteïnes (exons).

Fins ara més del 85% de les mutacions conegudes que causen malalties es localitzen als exons. Per això, la seqüenciació de l’exoma és una estratègia molt eficient des del punt de vista diagnòstic.

La seqüenciació de l’exoma complet permet fer intervencions mèdiques a temps, prendre decisions reproductives informades i evitar proves addicionals.

Els avenços recents han permès que la tècnica millori notablement la capacitat de resolució. El fet de poder analitzar de manera precisa i amb només un experiment la regió codificant dels més de 20.000 gens permet identificar eficaçment les variants codificants associades amb la malaltia en qüestió.

A més, també s’ha convertit en una tecnologia ràpida, barata i assequible.

Exoma en el diagnòstic clínic: quins avantatges presenta

Quins tipus d'exoma oferim a Genosalut?

A Genosalut oferim la seqüenciació de l’exoma completa amb anàlisi dirigida a determinades malalties (Marfan, Charcot-Marie-Tooth, càncer de mama…), grups de malalties (cardiovasculars, neurològiques, neuromusculars, infertilitat, desenvolupament cognitiu, autisme… ) o a la simptomatologia en qüestió.

Seqüenciació completa de l’exoma amb una anàlisi adreçada als gens associats a la malaltia en qüestió (Marfan, Chacot-Marie-Tooth, diferents tipus de càncer…)

Seqüenciació completa de l’exoma amb una anàlisi adreçada als gens associats amb el grup de malalties en qüestió, en aquells casos en què la simptomatologia no és del tot clara (atàxies, neuromusculars, cardiovasculars, autisme, desenvolupament cognitiu, càncer…)

Seqüenciació completa de l’exoma amb una anàlisi adreçada als gens associats amb el fenotip en qüestió, en aquells casos amb simptomatologia més difusa.

La nostra proposta de valor

Experiència

A Genosalut portem més de 10 anys assessorant persones amb afeccions mèdiques en què s'ha identificat una causa genètica o en què es creu que és possible.

Proximitat

Som un laboratori proper, responem de forma personalitzada i ens prenem el temps per explicar detalladament l'informe a metges i pacients.

Interpretació professional dels resultats

En base al nostre coneixement i experiència, podem interpretar amb rigor els resultats genètics i oferir un assessorament professional.

Referència al sector

Som el contacte per als pacients, els metges i les clíniques en tots els àmbits del diagnòstic genètic humà, consell genètic i la prevenció.

Preguntes freqüents

Per entendre què és l’exoma, cal començar explicant què és el genoma. El genoma humà comprèn tot l’ADN d’un individu i consta de 3.000 milions de nucleòtids o lletres d’ADN.

De tot l’ADN, només un petit percentatge (aprox. l’1,5%) conté la informació necessària per produir les proteïnes, els actors funcionals de l’organisme. A aquesta fracció del genoma se la coneix com a exoma. Està format per tots els exons del genoma, que són les parts codificants dels gens. El terme exó deriva de “EXpressed regiON”, ja que són les regions que es tradueixen, o s’expressen com a proteïnes, a diferència de l’intró, o “INTRagenic regiON”, que no està representada a la proteïna final.

Com hem descrit a la pregunta anterior, el genoma comprèn tot l’ADN d’un individu mentre que l’exoma només comprèn els fragments de l’ADN que proporcionen instruccions per fabricar proteïnes. L’exoma representa l’1% del genoma i ja es coneix la funció de molts dels gens humans. El 99% de l’ADN restant es coneixia antigament com a “ADN escombraries”, però els descobriments de les últimes dècades han demostrat que moltes de les zones que es consideraven “escombraries” juguen un paper molt important en la regulació dels gens. Cal esperar que en els propers anys s’esbrinin més detalls sobre la funció d’aquestes regions.

Aquesta pregunta no té cap resposta de blanc o negre.

És ben cert que el genoma permet la detecció de variants en regions no codificants i d’altres variants no detectables mitjançant l’exoma (com ara variants estructurals, repeticions de triplets, inversions, delecions…). Això no obstant, es desconeix la importància de gran part d’aquesta informació.

Fins ara, la majoria de les mutacions conegudes que causen malalties (aprox. un 85%) es produeixen als exons i per tant la seqüenciació de l’exoma complet és un mètode eficaç per identificar possibles mutacions causants de malalties.

L’experiència dels darrers anys ens ha ensenyat que l’exoma és un enfocament global que sol ser el més encertat des del principi i per tres motius: capacitat diagnòstica, preu i temps.

Hi ha altres opcions més senzilles i barates, com ara analitzar primer només les mutacions més comunes (pocs gens o panells), amb l’esperança de trobar la causa. El problema d‟aquestes opcions és que si no es detecta una mutació, sempre queda el dubte de si es té una mutació que no es podria detectar amb aquestes proves més senzilles. Això vol dir que per aclarir els dubtes cal fer més proves (per analitzar les mutacions que no es van analitzar). Això costa més diners i més temps per obtenir resultats definitius. En resum, una anàlisi de l’exoma pot estalviar temps i diners.

La capacidad diagnóstica dependerá de la enfermedad o del grupo de enfermedades en cuestión, pero la identificación de variantes patogénicas o muy posiblemente patogénicas puede llegar a alcanzar el 40%, por ejemplo en casos de trastornos del espectro autista.

Además, en hasta un 40% de los casos (dependiendo de la enfermedad o del grupo de enfermedades en cuestión) se pueden obtener variantes de significancia incierta (VUS, variants of uncertain significance), que pueden reevaluarse con cierta periodicidad para determinar si están o no asociadas con la patología.

Generalment s’entén per exoma clínic aquell que seqüència i analitza només els exons dels gens classificats com a responsables de malalties (4.800 gens aprox.)

L’exoma seqüència completa tots els exons d’un individu. Amb aquesta informació es pot fer després una anàlisi dirigida a una malaltia (Charcot-Marie-Tooth, Marfan, osteogènesi imperfecta…) o a un grup de malalties quan la simptomatologia és més inespecífica.

El preu de l’exoma a Genosalut és de 1.300€ i inclou les sessions d’assessorament genètic prèvies i posteriors a la realització de la prova.

Per norma general, les assegurances privades no cobreixen l’anàlisi de l’exoma. No obstant això, hi ha determinades situacions clíniques en què sí que cobreixen les despeses.

Demana una cita amb nosaltres

Telèfon

616 59 01 65

E-mail

info@genosalut.com

Direcció

Camí dels Reis, 308 (Clínica Palma Planas)

Formulari de contacte

Horari

Dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

=
Motius pels quals confiar en Genosalut

Primer laboratori de diagnòstic genètic a les Balears

Professionals amb experiència en genètica mèdica

Informe detallat dels resultats

Personalitzem l'atenció de cada pacient

Àmplia gamma de tests genètics

Tecnologia d'avantguarda