Índex del post

Investigadors d’hospitals i centres de recerca de tot el món han descobert una nova malaltia rara del neurodesenvolupament. La causa d’aquesta malaltia és un defecte al gen ESAM, que es manifesta en alteracions la barrera hematoencefàlica. Els afectats pateixen un retard global profund del desenvolupament/discapacitat intel·lectual no especificada, epilèpsia, absència o retard greu de la parla, diversos graus d’espasticitat, ventricomegàlia i hemorràgia intracranial/calcificacions cerebrals.

Descobreixen una nova malaltia rara del neurodesenvolupament i la seva causa genètica

Els trastorns del neurodesenvolupament

Els trastorns del neurodesenvolupament (TND) són un ampli grup de discapacitats que impliquen alteracions del cervell i del desenvolupament neurocognitiu i afecten més del 3% dels infants de tot el món. Aquests trastorns inclouen una o més de les característiques següents: discapacitat intel·lectual/retard del desenvolupament, autisme, dèficit datenció amb hiperactivitat, epilèpsia, paràlisi cerebral i alteracions del llenguatge.

Els trastorns del neurodesenvolupament es caracteritzen per la incapacitat dassolir les metes del desenvolupament cognitiu, emocional i motor.

Actualment, s’estima que més del 30% d’aquestes malalties tenen una base genètica i, especialment en les darreres dècades, s’hi han identificat més de 1.500 gens associats.

El gen ESAM codifica una proteïna essencial per a la integritat de la barrera hematoencefàlica

Recentment, s’ha publicat l’article d’un estudi en què han participat dos dels socis fundadors de Genosalut. Aquest estudi ha descobert un gen que no havia estat associat prèviament a malaltia rara en humans, el gen ESAM.

Es tracta d’un estudi realitzat en tretze individus, inclosos quatre fetus, de vuit famílies no emparentades, en què han participat hospitals i centres de recerca de tot el món (Itàlia, EUA, Israel, Espanya, França, Suïssa, Turquia, Kuwait , Regne Unit, Canadà).

Els individus es caracteritzaven per un retard global profund del desenvolupament/discapacitat intel·lectual no especificada, epilèpsia, absència o retard greu de la parla, diversos graus d’espasticitat, ventriculomegàlia i hemorràgia intracranial/calcificacions cerebrals (aquest darrer tret també observat als fetus).

El gen ESAM (Endothelial Cell Adhesion Molecule, per les sigles en anglès) codifica una proteïna encarregada de la unió entre cèl·lules, pertanyent a la família de receptors d’immunoglobulines. Aquesta unió entre cèl·lules és de vital importància en aquelles que formen part de la barrera hematoencefàlica, l’estructura central de la unitat neurovascular (UNV), que exerceix un paper fonamental en el manteniment de l’homeòstasi del sistema nerviós central.

La unitat neurovascular (UNV) és un sistema multicel·lular altament organitzat localitzat al cervell, format per cèl·lules neuronals, glials (astròcits, oligodendrocits i microglia) i vasculars (cèl·lules endotelials i pericits). La barrera hematoencefàlica és un component de la UNV

Els trets que han observat els autors de l’article en individus amb variants ESAM bialèliques s’assemblen als d’altres afeccions conegudes caracteritzades per disfunció endotelial deguda a la mutació de gens que codifiquen molècules de les unions estretes (tight junctions), en concret als gens JAM2, JAM3 i OCLN. Arran de la importància que sembla tenir l’adhesió cel·lular a la unitat neurovascular, proposen reanomenar aquest grup de malalties com a «tightjunctionopathies» (patologies de les unions estretes, tight junctions).

La identificació de les possibles causes genètiques dels trastorns del neurodesenvolupament és vital per comprendre els mecanismes moleculars responsables de l’aparició d’aquests trastorns i per delinear una correlació genotip-fenotip que pugui ajudar a controlar l’evolució del trastorn ia preveure complicacions futures.

Exoma i genoma: eines clau en la determinació de la causa dels trastorns del neurodesenvolupament

Aquest estudi torna a remarcar la importància de l’ús de les tecnologies de seqüenciació de nova generació (NGS), seqüenciació de l’exoma (WES) o seqüenciació del genoma (WGS), com a primeres proves diagnòstiques en els trastorns del neurodesenvolupament. Les taxes d’èxit diagnòstic se situen actualment al voltant del 30% al 40%, i en cas ideal ha d’incloure l’anàlisi dels progenitors (exoma trio o genoma trio).

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter.

=
Descobreixen una nova malaltia rara del neurodesenvolupament i la seva causa genètica
Articles relacionats

Què és la malaltia d’Andrade?

La polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF), malaltia d’Andrade o amiloïdosi hereditària relacionada amb la transtiretina, és una malaltia genètica neurodegenerativa greu. És poc freqüent, ja que es calcula que hi ha unes 8.000 persones afectades a tot el món. Focus de

Llegir més »

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: