Índex del post

Què és la farmacogenètica o farmacogenòmica?

La farmacogenètica, també coneguda com a farmacogenòmica, és l’estudi de la manera com els gens d’una persona afecten la manera com respon als medicaments. En altres paraules, la investigació en el camp de la farmacogenètica està dirigida a revelar les accions i interaccions entre els fàrmacs i les persones en funció dels seus gens. És a dir, estudien l’efecte de la variabilitat genètica d’un individu en relació amb la resposta a determinats fàrmacs.

La farmacogenòmica pretén optimitzar la teràpia farmacològica, pel que fa al genotip dels pacients, per garantir la màxima eficàcia amb els mínims efectes adversos.

Proves farmacogenètiques: la seva importància

Gràcies a aquest coneixement, els tests farmacogenètics serveixen per saber per endavant quin serà el millor medicament o la millor dosi per a una persona.

Encara que la dieta, la salut en general i el medi ambient també tenen una influència significativa en la resposta a la medicació, cap no és un indicador tan sòlid com la genètica de l’individu. Així, les reaccions adverses a certs medicaments es relacionen amb alguns polimorfismes genètics als gens que codifiquen els enzims clau de la metabolització dels mateixos. Fàrmacs com els beta-bloquejants, antirítmics i antipsicòtics  són només alguns exemples de medicaments el metabolisme dels quals pot veure’s alterat per la presència de polimorfismes.

Quins gens analitzen les proves farmacogenètiques?

Alguns dels grups de gens que s’analitzen més en aquest tipus d’estudis genètics són els gens CYP: CYP1, CYP2, CYP3 i CYP4. Per què? Doncs perquè els enzims codificats per aquests gens s’ocupen del metabolisme de la gran majoria dels fàrmacs més comuns.

La farmacogenòmica: el camí cap a la medicina personalitzada i de precisió

Entre els objectius principals de la farmacogenòmica figura posar fi, en la mesura que sigui possible, la pràctica clínica habitual de “el mateix medicament i la mateixa dosi val per a tots”. Alhora, també intenta eliminar el mètode d’assaig i error en la prescripció, ja que el coneixement de la informació genètica dels pacients permetrà als metges avaluar l’eficàcia dels diferents (i, de vegades, proporcionar una explicació per al fracàs de tractaments previs).

Farmacogenètica què és i per a què serveix

Tant si s’utilitza per avaluar el possible tractament, analitzar la resposta o la manca de resposta d’un pacient a una teràpia, s’espera que la farmacogenòmica ajudi a obtenir millors resultats de tractament, una eficàcia més gran i la minimització de l’aparició de toxicitats i reaccions adverses als fàrmacs.

En resum, l’objectiu de la farmacogenètica i les proves diagnòstiques és ajudar els metges a seleccionar els medicaments i dosis més adequades per a cada persona. És a dir, ajudar a proporcionar una teràpia personalitzada per a cada pacient.

A Genosalut disposem de diversos tests de farmacogenètica per a medicaments contra el càncer, antipsicòtics, trastorns vasculars i altres malalties.

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter.

=
La farmacogenètica: cap a una teràpia segura i eficient
Articles relacionats

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: