Test nutrigenètic

Prova per analitzar les variants genètiques que influeixen en el metabolisme, en l’obesitat i també les relacionades amb intoleràncies alimentàries.

Preu

240€ (inclou consell genètic)

Temps de resposta

3 setmanes

Què és un test nutrigenètic?

Un test nutrigenètic és una prova que permet conèixer una mica més el nostre ADN per adaptar la nostra dieta a les nostres necessitats i també per identificar intoleràncies alimentàries.

Les diferències genètiques no només poden condicionar les necessitats nutricionals sinó també predisposar a diferents patologies d’origen multifactorial, en què tant la genètica com l’entorn tenen un paper important.

Test nutrigenètic de Genosalut

A partir d’una mostra de sang, extraiem el teu ADN i mitjançant PCR en temps real (RT-PCR, també coneguda com a PCR quantitativa o qPCR) examinem 25 variants genètiques implicades en: el desenvolupament d’intoleràncies alimentàries, l’adopció de comportaments addictius que incrementen la necessitat de la ingesta d’aliments, la resposta metabòlica als greixos, els carbohidrats i les vitamines, el desenvolupament d’obesitat i la resposta a l’exercici físic.

 • Intolerància a la lactosa: gen MCM6
 • Hipersensibilitat a l’alcohol: gen ALDH2
 • Desenvolupament de malaltia celíaca: gen HLA, HLA-DQB1*02, HLA-DQB1*03:02 i HLA-DQA1*05
 • Valor de reforç dels aliments: gens DDR2 i ANKK1
 • Tendència a picar entre hores: gen LEPR
 • Sensació de sacietat: gen LEP
 • Resposta a la ingesta de carbohidrats: gen KCTD10
 • Resposta a la ingesta de triglicèrids: gen ADIPOQ
 • Resposta a la ingesta de greixos saturats: gen APOA2
 • Resposta a la ingesta de greixos monoinsaturats: gen PPARG
 • Resposta a la ingesta d’àcids grassos omega-3 i omega-6: FADS1
 • Metabolisme de la vitamina A: BCMO1
 • Metabolisme de la vitamina D: gen GC
 • Metabolisme de la cafeïna: gen CYP1A2
 • Metabolisme de l’àcid fòlic i la vitamina B12: gen MTHFR
 • Risc d’obesitat i diabetis tipus 2: gen FTO
 • Risc d’obesitat i síndrome metabòlica: gen MC4R
 • Risc d’obesitat i balanç del metabolisme energètic: gen SH2B1
 • Risc d’obesitat i increments de l’IMC: gen UPS-MC4R
 • Exercici i pèrdua de pes: gen FTO
 • Exercici i tensió arterial: gen END1
 • Exercici i metabolisme: gen PPARD
 • Exercici i sensibilitat a la insulina: gen LIPC
La nostra proposta de valor

Experiència

A Genosalut portem més de 10 anys assessorant persones amb afeccions mèdiques en què s'ha identificat una causa genètica o en què es creu que és possible.

Proximitat

Som un laboratori proper, responem de forma personalitzada i ens prenem el temps per explicar detalladament l'informe a metges i pacients.

Interpretació professional dels resultats

En base al nostre coneixement i experiència, podem interpretar amb rigor els resultats genètics i oferir un assessorament professional.

Referència al sector

Som el contacte per als pacients, els metges i les clíniques en tots els àmbits del diagnòstic genètic humà, consell genètic i la prevenció.

A qui va dirigit el test nutrigenètic?

Aquest test va dirigit a qualsevol persona que vulgui personalitzar i adaptar la seva dieta a la seva informació genètica i conèixer les seves necessitats metabòliques, ja sigui per aprimar-se o senzillament per mantenir una dieta i un estil de vida saludable.

Aquest estudi nutrigenètic personalitzat us ajudarà a establir rutines dietètiques i esportives ajustades a les vostres necessitats metabòliques. Si esteu pensant en iniciar un programa per aprimar-vos, o simplement us interessa mantenir una dieta saludable, l’objectiu d’aquest test és donar-vos informació referent al vostre genoma que us pugui ajudar a modificar els vostres hàbits alimentaris i de vida.

Informació gràcies al test nutrigenètic

Intoleràncies alimentàries

Pots conèixer si tens predisposició a la lactosa, hipersensibilitat a l'alcohol o predisposició a la celiaquia (intolerància al gluten)

Comportaments addictius

Pots conèixer si tens predisposició a certs comportaments addictius: tendència a picar entre hores, manca de sensació de sacietat i valor de reforç dels aliments

Risc a l'obesitat

Pots conèixer el teu balanç del metabolisme energètic i el teu risc d'obesitat així com problemes de salut relacionats: diabetis tipus 2, síndrome metabòlica i increments de l'IMC

Resposta a l'exercici físic

Pots conèixer com el teu cos respon a l'exercici físic pel que fa a: la pèrdua de pes, la tensió arterial, el metabolisme i la sensibilitat a la insulina

Resposta a la ingesta d'aliments

Pots conèixer com el teu cos respon a la ingesta de determinats aliments en funció dels nutrients que contenen: carbohidrats, triglicèrids, greixos saturats, greixos monoinsaturats, àcids grassos omega-3 i també àcids grassos omega-6

Tests nutrigenètics i nutrigenòmics: obesitat, intoleràncies, resposta a l'exercici i metabolisme d'hidrats de carboni, greixos i vitamines.
Com puc sol·licitar un test nutrigenètic
Demana una cita

Contacta amb nosaltres a través del formulari de la web, via e-mail o per telèfon per concertar una cita amb nosaltres.

Consulta el teu metge

També pots consultar el teu metge perquè t'informi sobre les possibilitats d'un test genètic i la informació que es pot obtenir.

Analitzem la mostra

Al nostre laboratori de diagnòstic genètic analitzem la mostra amb les tecnologies més modernes.

Elaborem un informe

Proporcionem una descripció detallada dels resultats i, si cal, també oferim assessorament genètic.

Preguntes freqüents

El test nutrigenètic et pot ajudar a:

 • Entendre el teu metabolisme i les pautes de comportament relacionades amb la dieta.
 • Assolir i aconseguir mantenir un pes saludable.
 • Optimitzar el balanç nutricional de la teva dieta.
 • Entendre com la pràctica regular d’exercici físic et pot ajudar.

La intolerància a la lactosa es defineix com la incapacitat de pair la lactosa, el sucre present a la llet i tots els seus derivats. Aquesta condició és causada per l’absència de l’enzim lactasa.

Un 15% de la població espanyola pateix, sense saber-ho, intolerància a la lactosa.

La majoria de les persones neixen amb la capacitat de pair la lactosa, el principal carbohidrat a la llet i la principal font de nutrició fins al deslletament. Aproximadament el 75% de la població mundial perd aquesta capacitat en algun moment, mentre que altres poden pair la lactosa a l’edat adulta. Quan no hi ha prou enzim lactasa a l’intestí prim per hidrolitzar la lactosa consumida en glucosa i galactosa, aquesta passa parcialment o completament indigerida a l’intestí gruixut, on serà descomposta per la flora intestinal, generant-se compostos com hidrogen, anhídrid carbònic, metà i àcids grassos de cadena curta que provoquen inflor i dolor abdominal, així com diarrea.

El gen MCM6 és el responsable principal de la persistència o no de l’activitat lactasa en adults. Aquest gen conté dues de les regions reguladores de LCT, el gen que codifica la proteïna lactasa, localitzades a dos dels introns de MCM6. Les mutacions en aquestes regions estan associades a la tolerància a la lactosa a la vida adulta. Amb el nostre test nutrigenètic analitzem la variant rs182549. S’ha demostrat que les persones que tenen el genotip CC presenten una predisposició genètica al desenvolupament d’intolerància a la lactosa. La presència de l’al·lel C en homocigosi redueix l’activitat enzimàtica de la lactasa. Si el teu genotip és CT o TT, presentes un risc menor a patir aquesta intolerància.

Ingerir begudes alcohòliques pot ser una activitat plaent per a alguns, mentre que la mateixa activitat pot ser molt desagradable per a altres, a causa de la reacció adversa del cos a l’alcohol. Aquesta reacció d’hipersensibilitat a l’alcohol es manifesta fins i tot prenent quantitats mínimes d’alcohol i sol provocar l’envermelliment de la cara, acompanyat d’una sensació de calor i coïssor. Les persones que pateixen hipersensibilitat a l’alcohol solen patir a més altres símptomes en resposta a la seva ingesta, com ara taquicàrdia, nàusees, marejos i ressaques severes. La metabolització de l’alcohol és realitzada per dos sistemes enzimàtics al fetge: els enzims alcohol deshidrogenasa i aldehid deshidrogenasa, codificades pels gens ADH i ALDH, respectivament.

Pel que fa al gen ALDH2, s’ha descobert una variant associada a la hipersensibilitat a l’alcohol. Es tracta de la variant rs671. Si el teu genotip és AA o AG, tens una predisposició genètica a desenvolupar episodis d’hipersensibilitat a l’alcohol en resposta a la ingesta d’alcohol. L’al·lel A codifica per a una forma defectuosa de l’enzim alcohol deshidrogenasa. Això provoca que l’alcohol no es metabolitzi de forma eficaç i s’acumuli a la sang, causant la temuda ressaca, que es pot manifestar amb mal de cap, marejos, nàusees, fatiga, així com sensibilitat a la llum i al so. Si el teu genotip és GG, tens menys predisposició genètica a desenvolupar aquests episodis d’hipersensibilitat en resposta al consum d’alcohol.

La celiaquia és un trastorn de mala absorció, causada per interaccions entre factors genètics i ambientals. Un factor ambiental que precipita el desenvolupament de la malaltia és el gluten o les proteïnes relacionades presents en cereals com el blat, l’ordi i el sègol. La intolerància immunològica provoca una resposta inflamatòria crònica a la mucosa de l’intestí prim amb símptomes com ara diarrea, esteatorrea i pèrdua de pes.

És una de les malalties més freqüents a la població caucàsica, amb una prevalença d’entre 1:100 a Europa. El diagnòstic primerenc és important per començar com més aviat millor amb una dieta lliure de gluten.

Hi ha molts casos de celiaquia subclínica i també del que es coneix com a malaltia celíaca latent, on hi ha microlesions que amb el temps poden ser simptomàtiques. L’absència de tractament sovint provoca altres desordres autoimmunes, com ara dermatitis herpetiforme, diabetis tipus 1 o artritis reumatoide.

Celiaquia: haplotips i al·lels que predisposen a la intolerància al gluten

La susceptibilitat a la sensibilitat al gluten està, de manera parcial, genèticament determinada. La predisposició més forta està associada als al·lels de l’HLA-DQ, que codifica per a les cadenes a i ß de dues molècules del Complex Principal d’Histocompatibilitat (MHC) Classe II. A la majoria de les poblacions estudiades, el 90-95% dels pacients són portadors de l’heterodímer HLA-DQ2, codificat pels al·lels DQA1*05 i DQB1*02 en posició cis (més comú al centre i nord d’Europa) o en posició trans (més freqüent als països mediterranis). El risc d’un individu amb l’heterodímer DQA1*05:01-DQB1*02:01 (haplotip DQ2) de patir la malaltia és 50 vegades més gran que el de la mitjana de la població, però la seva presència no prediu el desenvolupament de la malaltia , ja que també apareix en una cambra de la població general sana. La resta dels pacients (5-10%) solen portar l’heterodímer DQA1*03 i DQB1*03:02 (haplotip DQ8) o són portadors d’algun dels al·lels de l’haplotip DQ2 per separat (DQA1*05 o DQB1*02). La presència de l’al·lel DQA1*03 de manera aïllada (és a dir, en absència de l’al·lel DQB1*03:02) no implica risc de desenvolupar malaltia celíaca.

La cafeïna és un dels estimulants més consumits al món. De manera natural, es troba a les fulles i llavors de moltes plantes com el te, el cafè o el cacau i de manera artificial en algunes begudes refrescants, begudes energètiques i alguns medicaments analgèsics. La cafeïna es metabolitza al fetge per l’enzim citocrom P450 1A2.

El gen CYP1A2 codifica l’enzim encarregat de la metabolització de la cafeïna. Les diferents variants al·lèliques per a l’SNP rs760551 d’aquest gen resulten en diferents nivells d’activitat enzimàtica i, per tant, en diferents taxes de metabolització de la cafeïna. Els fenotips possibles per al marcador són metabolitzadors ràpids o metabolitzadors lents i, per això, els efectes estimulants de la cafeïna dependran d’aquesta velocitat de metabolització. Si ets portador d’un al·lel C, és a dir si el teu genotip és CC o AC, aleshores ets un metabolitzador lent de la cafeïna i, per tant, tens més risc de patir hipertensió i infart de miocardi associat al consum de cafeïna. En canvi, si el teu genotip és AA, ets un metabolitzador ràpid de la cafeïna i presentes un risc vascular menor associat al consum d’aquest estimulant.

Demana una cita amb nosaltres

Horari

Dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

Telèfon

616 59 01 65

E-mail

info@genosalut.com

Direcció

Camí dels Reis, 308 (Clínica Palma Planas)

Formulari de contacte

=
Motius pels quals confiar en Genosalut

Primer laboratori de diagnòstic genètic a les Balears

Professionals amb experiència en genètica mèdica

Informe detallat dels resultats

Personalitzem l'atenció de cada pacient

Àmplia gamma de tests genètics

Tecnologia d'avantguarda