Índex del post

GenoMaterniT+, un test prenatal no invasiu segur i fiable

GenoMaterniT+ és un test prenatal no invasiu que permet la detecció precoç de trisomies dels cromosomes 21, 18, 13, X i Y al fetus. Es fa a partir d’una mostra de sang materna, entre les 10 i les 24 setmanes de gestació.

Per això s’analitza l’ADN fetal lliure en sang materna mitjançant seqüenciació massiva múltiple i una sofisticada anàlisi estadística.

El mètode d’estudi de les trisomies en sang materna té una taxa de detecció més gran del 99%. Al contrari que les tècniques invasives emprades en diagnòstic prenatal, no comporta cap mena de risc ni per al fetus ni per a la mare.

Els tests de cribratge prenatal habituals (cribratge bioquímic o mesura de la transllucència nucal per ecografia) presenten limitacions. La taxa de detecció de trisomia 21 és només de fins al 80% i la taxa de resultats falsos positius del 5 al 10%. A més, els tests diagnòstics invasius, com l’amniocentesi i la biòpsia de corió, comporten un risc d’avortament que s’estima entre el 0,5 i el 2%.

A qui va dirigit aquest test prenatal no invasiu?

El test prenatal no invasiu GenoMaterniT+:

● El poden realitzar totes les dones amb embaràs únic, bessons o múltiple, a partir de la desena setmana de gestació.

● No comporta cap risc, a diferència de proves com l’amniocentesi.

● No està limitat a una franja d’edat concreta, es considera adequat el seu ús com a mètode de cribratge de rutina.

● Està especialment indicat en dones d’edat materna avançada.

● És també molt recomanable en casos de cribratge bioquímic alterat, indicacions ecogràfiques o antecedents de trisomies a la família o avortaments previ.

● Es pot utilitzar en dones que han seguit un cicle de fecundació in vitro, incloses aquelles embarassades mitjançant donació d’òvuls.

Per què serveix?

És l’alternativa no invasiva a l’amniocentesi que evita el risc de pèrdua del nadó perquè permet determinar, amb gran precisió, el risc de patir les alteracions cromosòmiques següents:

● Trisomia del cromosoma 21 o síndrome de Down

● Trisomia del cromosoma18 o síndrome d’Edwards

● Trisomia del cromosoma 13 o síndrome de Patau

● Cromosomes sexuals

● També determina el sexe del nadó

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter.

=
GenoMaterniT+, el test prenatal no invasiu en sang materna
Articles relacionats

GenoNatal, el cribratge neonatal ampliat

GenoNatal® és un test de cribratge neonatal ampliat que permet detectar 43 malalties metabòliques congènites, intoleràncies alimentàries com la celiaquia i intolerància a la lactosa, i sordesa d’origen genètic. Què és una metabolopatia o malaltia metabòlica? Les malalties metabòliques són

Llegir més »

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: