Índex del post

La prova de paternitat té com a objectiu determinar la relació biològica entre dues persones. En altres paraules, ens permet assenyalar qui és el pare o la mare biològic d’un fill o filla. Una extensió d’aquesta mena són les proves de parentiu, que permeten conèixer altres tipus de relació familiar: germans, avis, oncles, cosins, etc.

Les proves de paternitat i parentiu consisteixen en una anàlisi de l’ADN de cada individu per obtenir l’anomenat perfil genètic o empremta genètica. En comparar els perfils genètics obtinguts en dos individus, es podrà conèixer la relació entre aquests.

Test de paternidad

Com funciona una prova de paternitat?

Heretem la meitat del nostre material genètic del nostre pare i l’altra meitat de la nostra mare. Al nostre ADN trobem regions codificants, els gens, que representen tan sols el 2% de tot el nostre genoma i regions no codificants. En aquestes regions trobem, entre d’altres, seccions plenes de repeticions: seqüències curtes de bases d’ADN que s’encadenen sempre de la mateixa manera. Les proves de paternitat es basen en l‟anàlisi d‟aquestes regions repetitives de l’ADN.

Els científics fan referència a aquestes repeticions amb el terme anglès short tandem repeat (STR). Els STR estan formats entre dues i set bases d’ADN que es poden repetir moltes vegades. La seqüència “GATC”, per exemple, pot aparèixer vuit cops en una persona, però quinze vegades en una altra.

Són tan individuals com una empremta dactilar i permeten identificar les persones de forma gairebé única (amb l’excepció dels bessons idèntics).

Una prova de paternitat no és una prova genètica, perquè proporciona poca informació sobre els gens heretats. En canvi, determina la longitud dels segments individuals d’ADN i, en fer-ho, revela molt sobre l’ascendència.

L´anàlisi comença amb l’extracció de l’ADN d’una mostra (generalment saliva). Com que la quantitat d’ADN obtinguda d’aquestes mostres és molt petita, cal amplificar primer l’ADN per poder-lo analitzar. Per això els científics utilitza la reacció en cadena de la polimerasa (PCR): en poques hores es poden produir milions de còpies de les seccions de STR. A continuació, les còpies d’ADN s’uneixen a un fluoròfor per fer-les visibles al pas següent.

Prova paternitat, com funciona

Els segments de STR difereixen en longitud i també les còpies generades mitjançant PCR. Per això, la mostra obtinguda després de l’amplificació és enviada a través d’una xarxa de malla estreta on les còpies petites es mouen més ràpid que les grans. En aquesta anomenada electroforesi, la velocitat amb què migren les còpies d’ADN es pot utilitzar per inferir-ne la longitud.

En una prova de paternitat, s’analitzen entre 15 i 40 marcadors d’ADN. Al final de l’anàlisi, els científics tenen un gran nombre de punts de mesurament, per separat per al pare, el fill i, de vegades, també la mare. No obstant, amb això no n’hi ha prou, el pas crucial en un test de paternitat és l’avaluació estadística de les dades amb programes especials.

Quines mostres es necessiten per a una prova de paternitat?

Totes les cèl·lules del cos contenen ADN. Per tant, les mostres de sang, cabells o saliva (que conté les cèl·lules del cos) són adequades per a l’anàlisi.

Per a la prova de paternitat se solen utilitzar mostres de saliva, ja que la sang és més difícil d’obtenir i els cabells no sempre es poden assignar clarament. Per obtenir la mostra n’hi ha prou amb un hisop de la mucosa oral.

Una prova de paternitat requereix com a mínim dues mostres: una del nen i una altra del possible pare. En el cas ideal, també cal analitzar una prova de la mare. Els resultats permeten descartar la paternitat o classificar-la com a molt probable.

Quina fiabilitat té un test de paternitat?

Les mostres obtingudes del nen i del possible pare s’examinen al laboratori. D’aquesta manera, la paternitat es pot descartar al 100% o establir-se amb una probabilitat del 99,9%. Una prova de paternitat només pot indicar probabilitats, encara que de vegades siguin molt altes.

Quins tipus de prova de paternitat hi ha?

● Prova de paternitat sense validesa legal mitjançant genotipat de 16 STR nuclears (pare/fill o mare/fill)

● Prova de paternitat amb validesa legal mitjançant genotipat de 16 STR nuclears en mostres identificades amb cadena de custòdia (pare/fill o mare/fill)

A Genosalut disposem realitzem la prova de paternitat informativa, la prova de paternitat amb validesa legal i empremtes genètiques.

Si t'agrada el nostre blog, subscriu-te al nostre newsletter

Què és una prova de paternitat?
Articles relacionats

GenoNatal, el cribratge neonatal ampliat

GenoNatal® és un test de cribratge neonatal ampliat que permet detectar 43 malalties metabòliques congènites, intoleràncies alimentàries com la celiaquia i intolerància a la lactosa, i sordesa d’origen genètic. Què és una metabolopatia o malaltia metabòlica? Les malalties metabòliques són

Llegir més »

Per a què serveix el consell genètic?

Què és el consell genètic? El consell genètic és un procés comunicatiu que serveix per informar, educar i donar suport a pacients i famílies amb sospita o diagnòstic confirmat de malaltia genètica.Durant la consulta, l’assessor genètic us preguntarà sobre els

Llegir més »

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ens pots seguir a les nostres xarxes: